Kommunikations redskaber

Kommunikation er en svær størrelsen, men stadig alt afgørende i sundhedsfaglig øjemed. Det kan være svært at få kommunikeret de rette ting videre til de rette personer på trods af utallige af øvelser og teorier. Derfor er der opfundet flere redskaber som kan hjælpe dig.

Det estimeres af 70 % af alvorlige utilsigtede hændelser (UTH) skyldes dårlig kommunikation (1). Så vi synes, at det er værd at bruge tid på at øve sig og i den forbindelse benytte de mange redskaber der er tilgængeligt. De mest anerkendte kommunikationsredskaber har vi selvfølgelig i MyMedCards til din frie afbenyttelse. Nedenfor kan du læse lidt mere om nogle af redskaberne.

Download MyMedCards FREE idag

ISBAR

ISBAR er den danske oversættelse og tilpasning af en amerikansk metode til sikker mundtlig kommunikation, som oprindeligt er udviklet til brug i atomubåde, men som efterfølgende er blevet udbredt i det amerikanske hospitalsvæsen. Metoden anvender en fast, struktureret rækkefølge i forbindelse med mundtlig kommunikation om patienter. Derved skabes en højere grad af sikkerhed for, at alle relevante informationer inddrages i samtalen om patienten, og at kommunikationen er klar og konkret. (1)

ACCEPT

Assessment, Control, Communication, Evaluation, Preparation og packaging og Transportation (ACCEPT) anvendes som et redskab til at gennemtænke alle mulige komplikationer ved en overflyttelse, således at man sikrer at dette sker på ansvarlig vis.

Borg CR10 skala

Borg CR10 skala er en generel intensitetsskala, som kan anvendes til at graduere bestemte sanseoplevelser fx dyspnø.

GET A DEMO

Vil du gerne se og høre mere om MyMedCards? Så kan du her anmode om en demonstration af vores løsninger. Du bestemmer hvor detaljeret du ønsker det og det kan udføres som et fysisk eller virtuelt møde. Vi glæder os til at vise dig hvordan vores løsning kan hjælpe dig.