Tilpasset sundhedspersonalets arbejdsgange og behov

MyMedCards har til formål at bringe den rigtige viden tæt på de rigtige personer på det rigtige tidspunkt. Derfor er et stort fokus hos os, at vores løsninger er tilpasset sundhedspersonalets arbejdsgange og behov. For at understøtte dette gør vi en lang række tiltag herunder at udføre brugertest, få bruger feedback og generelt være i tæt kontakt med vores slutbrugere – Læger, sygeplejersker, SOSUer, SOSAer mv. Nedenfor kan du læse lidt om disse tiltag.

Læs mere om MyMedCards PRO

Løbende brugertest

MyMedCards laver løbende brugertest for at optimere løsningen til dens formål – nemlig at understøtte læger, sygeplejersker, SOSUer og andre sundhedsmedarbejdere i at træffe de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt.

Selv efter vores første udgave af app’ en udkom i oktober 2015, fik vi utallige af inputs, hvoraf mange af disse er blevet til nye features i app’ en, hvilket har øget brugervenlighed samt anvendelighed af løsningen for sundhedspersonalet.

En agil arbejdsmetode og videreudviklingskoncept, som har vist sig at bære frugt. Nu står vi nemlig med en løsning, som efterspørges i både kommunalt og regionalt regi, fordi det netop er udviklet af slutbrugerne – de sundhedsprofesionelle.

Læs mere om vores implementeringsforløb

Tæt på slutbrugerne

Vores kunder er en vigtig samarbejdspartnere for os, da vi ønsker at videreudvikle og optimere løsningen på baggrund af behov og udfordringer hos brugerne. Derfor er vi i løbende dialog med vores kunder, hvor vi bl.a. modtager løbende inputs og forslag til forbedringer. Desuden tager vi også t til vores kunder for at lave egentlige brugertest, for at teste løsningen “in action”. Her er en lille video af Lone fra Favrskov kommune, som var med på en udfordring og fik app’en i hånden for første gang, mens vi filmede hende og gav hende opgaver. På den måde har vi løbende optimeret produktet, da vi ser hvad der egentligt sker når brugerne har app´en i hånden. Stort tak til Lone og alle de andre.

Læs mere om Favrskov Kommunes erfaringer

GET A DEMO

Vil du gerne se og høre mere om MyMedCards? Så kan du her anmode om en demonstration af vores løsninger. Du bestemmer hvor detaljeret du ønsker det og det kan udføres som et fysisk eller virtuelt møde. Vi glæder os til at vise dig hvordan vores løsning kan hjælpe dig.